PDF Print E-mail

alt PHÓ-NỘI-VỤ-HĐTC-GIUSE-NGUYỄN-THANH-TÒNG
Chủ Tịch HĐTC
Theresa Trần Thị Đỗ
Phó Nội Vụ HĐTC
Giuse Nguyễn Thanh Tòng
PHÓ-NGOẠI-VỤ-HĐTC-GIUSE-ĐINH-QUANG-THỊNH PHÓ-NGOẠI-VỤ-HĐTC-MARIA-PHAN-HỒNG-THU
Phó Nội Vụ Giuse
Đinh Quang Thịnh
Phó Ngoại Vụ HĐTC
Maria Phan Hồng Thu
Thủ-quỹ-Anna-Nguyễn-Thuỵ-Anh-web alt
Thủ quỹ Anna
Nguyễn-Thuỵ-Anh
Thủ Quỹ
Đaminh Nguyễn Hưng Hiển