PDF Print E-mail

Ca Doan Cecilia ng Tm

 

Vài Nét Về Ca Đoàn Cecilia Đồng Tâm (About Ca Đoàn Đồng Tâm):        

Ban Chấp Hành (Staffs):

Đoàn Trưởng:      Trần Linh Giang  DT 832-455-8720
Đoàn Phó:            Nguyễn Bich  DT 713-493-8557
Thủ Quỷ/Thư Ký:  Thanh Hoàng
Ca Trưởng:          Chị Nguyễn Hồng Thái   DT 832-922-2690
                           Anh Nguyễn Vũ Sơn   DT 713-966-9912
Keyboard:            Nguyễn Minh Nhật và Nguyễn Vũ Thiện
Âm Thanh:           Đinh Hùng Sơn

 

Liên Lạc (Contact Information):-

Các bạn muốn tham gia vào Ca Đoàn xin liên lạc điện thoại ban chấp hành ca đoàn hoạc email vào This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Website Link:

Group's Website

Hình Ảnh (Group Photos):

 alt

 alt

 tn[1]

 alt

 alt

 CDT 4

 

 

 

 

Last Updated on Saturday, 28 March 2015 07:23