Error 403

} margin: 0; #logo { margin: auto; } color: #4C5CBD; AlterVista - Create Free Web Site font-size: 12px; text-decoration: underline; font-weight: normal; margin-top: 5%; font-size: 12px; margin: 0 0 10px 0; margin-bottom: 10px; margin: 0 0 20px 0; } color: #FECC04; } font-family: Arial, Helvetica, sans; } #footer { p {

This can be due to:

a { "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd"> padding: 0;
 • The index file, usually index.html, for this directory is missing.
 • color: #555; font-size: 48px; width: 540px; a:hover { color: #555;

  You can't access to the requested page or directory.

  } font-weight: normal; margin: 0 0 30px 0; } #container { Error 403 :( color: #F7931E; margin: 10px 0; border-top: 1px solid #d9d9d9; h1 { color: #555;
  PDF Print E-mail

   

  Vài Nét Về Ca Đoàn Tri Ân (About Ca Đoàn Tri Ân):

  Thành Lập năm:  1990  ----   Tổng Số : 70 Ca viên

  Ngày Truyền Thống CĐ:  Lễ Tạ Ơn (Thanksgiving)

   

  Phụ Trách Thánh Lễ       :  9:00 giờ sáng Chúa Nhật hằng tuần

                                           Các ngày Lễ trọng luân phiên theo sự sắp xếp của HĐGX.

  Sinh Hoạt Tâm Linh        :  Tổ chức Tĩnh Tâm hằng năm vào mùa Vọng & mùa Chay.

  Sinh Hoạt Thân Hữu        :  Tiệc mừng ngày truyền thống, Giáng Sinh & picnic mùa hè. 

  Đã phát hành: 

   2 Tuyển Tập Nhạc Thánh Ca - (Tri Ân 1 & Tri Ân 2).

   2 CD nhạc Thánh Ca - TCTÂ 1: Kỷ Niệm Ngày Khánh Thành GXĐMLV.   

                                     - TCTÂ 2: Chủ đề Lời Kinh Ăn Năn. 

   1 DVD Thánh Ca chủ đề Bước Đường Ngài Đi Qua (Kỷ Niệm 20 Năm Thành Lập CĐ).

   

  Ngoài bổn phận chính là phục vụ về Thánh nhạc tại GXĐMLV. CĐTÂ cũng đã tham gia đóng góp cho Cộng Đồng Việt Nam tại Houston như:

              1. Tham gia trình diễn 2 Đại Nhạc Hội do Thanh Niên & Sinh Viên Việt Nam tổ chức tại Performing Art Center & Cullen Center(UoH) gây qũy giúp nạn nhân bão lục tại Việt Nam.

               2. Tham gịa Nhạc Hội gây quỹ giúp nạn nhân bão Katrina tại nhà hàng FuKim, Houston.

               3. Tham gia chương trình nhạc đấu tranh - Tưởng Niệm Ngày Quốc Hận (30 tháng 4 - 2009) tại HONGKONG Mall.

  Thời biểu tập hát thường xuyên:

               1. Tối thứ sáu          : Từ 8:30 pm - 9:30 pm tại hội trường Giáo Xứ.

               2. Sáng Chúa Nhật  : Từ 11:00 am - 12 noon tại hội trường Giáo Xứ.

               3. 30 phút trước Thánh Lễ hằng tuần.

  Ban Chấp Hành (Staffs):

  Đoàn Trưởng          :  Đỗ Hữu Vỹ - ĐT: 281 785-7672

                                   Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

  Đoàn Phó                :  Nguyễn Thanh Liên Anh - ĐT: 832 359-2192

                                   Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

  Thủ Quỹ                  :  Vũ Thanh Hằng

  Ủy Viên Xã Hội        :  Michelle Hoàng

  Ủy Viên Âm Thanh   :  Nguyễn Thăng Long, Phan Anh

  Ca Trưởng                :  Viễn Phương

  Ca Phó                     :  Nguyễn Thanh  Ngọc

  Pianist                       :  Nguyễn Thanh Ngọc, Trần Hảo, Nguyễn Nhật, An Hạ

  Percusion                  :  Phạm Mạnh Trai, Phan Anh

  Liên Lạc (Contact Information):

  Các bạn muốn tham gia Ca Đoàn - Xin liên lạc điện thoại, hoặc địa chỉ email ban  Chấp Hành Ca Đoàn.

  Nhận Góp Ý: Xin gởi tới Ca Đoàn Tri Ân email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

  Website Link:

  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

  Hình Ảnh (Group Photos):

   

  L nhm_chc_A

   

  Bnh tic_nhm_chc

  Cha Vng_bt_tay_GD

  V tay_n_cho_2_Cha_A 

  Cha Vng_nhge_C_Nga__Thanh_ht

  2 Cha_ht

  Hai Cha hát bài "Tiền Cha Bao La".

  Ý Lộn đó là bài "Tình Cha Bao La"  Hihi!

  Vn ngh_tic_nhm_chc

  Anh Em ai cũng vui ca hát trong buổi tiệc nhậm chức của hai Cha.

  Last Updated on Thursday, 27 September 2012 04:51