Chương Trình Thánh Ca Phụng Vụ 2012
Chương Trình Thánh Ca Phụng Vụ 2012 PDF Print E-mail

 

Các ngày lễ

Ngày

Giờ

Ca đoàn phụ trách

Lễ Giao Thừa (Năm Nhâm Thìn)

Chủ Nhật 22/01/2012

8:00 PM

TNAS

Lễ Tro

Thứ Tư 22/02/2012

7:30 AM

Cộng đồng

6:00 PM

CĐ La Vang

7:30 PM

CĐ Tri Ân

Lễ Lá

Chủ Nhật 1/04/2012

9:00 AM

(có rước lá) CĐ Tri Ân

10:45 AM

CĐ La Vang

6:00 PM

CĐ TNAS

Thứ Năm tuần thánh

Thứ Năm 5/04/2012

7:30 PM

CĐ TNAS

Thứ Sáu tuần thánh

Thứ Sáu 6/04/2012

7:30 PM

CĐ Thành Tâm

Vọng Phục Sinh

Thứ Bảy 7/04/2012

8:30 PM

CĐ Tri Ân

Lễ Phục Sinh

Chủ Nhật 8/04/2012

9:00 AM

CĐ Tri Ân

10:45 AM

CĐ La Vang

Lễ Đức Mẹ Linh Hồn và Xác Lên Trời

Thứ Tư 15/08/2012

6:00 PM

CĐ La Vang

7:30 PM

CĐ Tri Ân

Lễ Đức Mẹ Mân Côi (có rước)

Thứ Bảy 27/10/2012

5.15 PM   bắt đầu rước

CĐ La Vang

Lễ Các Thánh

Thứ Năm 01/11/2012

7:30 AM

Cộng đồng

6:00 PM

CĐ TNAS

7:30 PM

CĐ Thành Tâm

Lễ Tạ Ơn (Thanksgiving)

Thứ Năm 22/11/2012

10:00 AM

CĐ Tri Ân

Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên TộI           (lễ buộc)

Lễ vọng thứ Sáu

6:00 PM

Cộng đồng

Thứ Bảy 08/12/2012

7:30 AM

Cộng đồng

9:00 AM

CĐ Đồng Tâm Cecillia

Lễ vọng Giáng Sinh

Thứ Hai 24/12/2012

9:45 PM

CĐ Thành Tâm

Lễ Giáng Sinh

Thứ Ba 25/12/2012

9:00 AM

CĐ Tri Ân

10:45 AM

CĐ La Vang

Lễ Đức Mẹ Là Mẹ Thiên Chúa

lễ Vọng

Thứ Hai 31/12/2012

8:00 PM

CĐ Thành Tâm

Lễ Chính

Thứ Ba 01/01/2013

9:00 AM

CĐ Tri Ân

10:45 AM

CĐ La Vang

Lễ Giao Thừa (Năm Quy Tỵ)

Thứ Bảy 9/02/2013

8:00 PM

CĐ La Vang

Lễ Vọng Phục Sinh & Giáng Sinh

 

Bắt Thăm

CĐTA

CĐTT

CĐTNAS

CĐLV

1

2

3

4

 

Vọng Phục Sinh

Vọng Giáng Sinh

 

2012

CĐTA

CĐTT

 

2013

CĐTNAS

CĐLV

2014

CĐTT

CĐTA

2015

CĐLV

CĐTNAS

Lễ Đức Mẹ Mân Côi (thứ Bảy, có rước)

Bắt Thăm

CĐLV

CĐTNAS

CĐTA

CĐTT

1

2

3

4

2012

CĐ La Vang

2013

CĐ Thanh Niên Ánh Sáng

2014

CĐ Tri Ân

2015

CĐ Thành Tâm

Lễ Giao Thừa

Bắt Thăm

CĐTT

CĐLV

CĐTA

CĐTNAS

1

2

3

4

 

Dương Lịch

Âm Lịch

2012

CĐTT

CĐLV

2013

CĐTA

CĐTNAS

2014

CĐLV

CĐTT

2015

CĐTNAS

CĐTA

Last Updated on Thursday, 26 January 2012 14:50