Legio Mariae
PDF Print E-mail

Hội Legio Mariae - Đạo Binh Đức Mẹ

Giới Thiệu

“Cử chỉ tập thể đầu tiên của họ là quỳ gối xuống. Những chiếc đầu xanh nghiêm chỉnh cuí xuống. Họ kêu cầu khấn nguyện với Chúa Thánh Thần; tiếp đến họ lần hạt, những bàn tay làm lụng vất vả suốt ngày cầm chuỗi lần, một lối tôn sùng giản dị nhất. Đọc kinh xong, mọi người ngồi lên: Trước tượng Đức Mẹ (biểu chứng tình Mẹ hổ trợ) họ cùng nhau khởi sự bàn định những phương pháp tốt nhất để làm đẹp lòng Chúa và làm cho Chúa được yêu mến trên cõi đời này. Từ cuộc trao đổi ý kiến đó, Legio Mariae đã xuất hiện với tất cả những đặc điểm được thấy hiện nay” (Trích thủ bản).

Đó là những giòng giới thiệu lịch sử phiên họp đầu tiên thành lập Tiểu đội Đạo Binh Đức Mẹ tại thành phố Dublin, Ái Nhĩ Lan lúc 8 giờ tối ngày 07 tháng 9 năm 1921.

Dự phiên họp hôm đó có một Linh mục, 15 người phụ nữ làm công tư chức và buôn bán, với một người đàn ông là công chức Bộ Công chánh, tất cả đều là những người bình hạ tầm thường.

Ngày nay cũng những người bình hạ tầm thường như vậy đang tiếp tục công việc của họ, gồm đủ mọi thành phần trong xã hội, không phân biệt tuổi tác, học thức hay giai cấp.

Ðạo Binh Ðức Mẹ là một Ðoàn thể giáo dân trong Giáo Hội Công Giáo, với trên 20 triệu Hội viên Hoạt động và Tán trợ thuộc nhiều Quốc gia trên thế giới. Năm 2011, Ðạo Binh Ðức Mẹ đã kỷ niệm 90 năm ngày thành lập.

Mục Đích Hoạt ĐộngTessera

Thánh hóa bản thân và phục vụ phần rỗi các linh hồn, bằng lời cầu nguyện và bằng hoạt động thiết thực trong các lãnh vực:

  • Sinh hoạt Cộng đoàn Giáo xứ.
  • Thăm viếng Bệnh viện, Viện dưỡng lão.
  • Sinh hoạt giới trẻ.
  • Hướng dẫn và dậy Giáo lý Tân tòng…

Ðiều gì Bạn sẽ không cần đến để trở thành hội viên Ðạo Binh Ðức Mẹ?

  • Trí thông minh xuất chúng.
  • Năng khiếu tuyệt vời.
  • Cảm nhận tinh tế.

Nếu bạn có càng tốt, nhưng hãy đến với khả năng hiện hữu mà Thiên Chúa ban cho bạn. Vì bạn chỉ làm việc cho Thiên Chúa trong tâm tình hiến dâng trọn vẹn con tim cho Ngài.
Bạn phải bắt đầu như thế nào?

Mời các bạn liên lạc với các anh chị sau:

  • Anh Trưởng, Phạm Công Huỳnh DT. 832-576-0259

để đến tham dự một phiên họp thường lệ, tìm hiểu và hỏi những điều bạn cần biết. Hoặc gởi email về: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Tổ Chức

Sáng Lập Viên

Thủ Bản

thanh le_2_2


Last Updated on Saturday, 06 April 2013 09:44