Tong Do Fatima
PDF Print E-mail

hieu hoi_fatima

DMTD Houston22-10-2012_31

PHONG TRÀO TÔNG ĐỒ FATIMA

 

1. Mục đích:

 

a) Học hiểu và sống Tinh Thần Tận Hiến cho Đức Mẹ.

b) Thực thi và Truyền Bá Sứ Điệp của Mẹ tại Fatima: Cải Thiện
             đời sống, Lần hạt Mân Côi, và Tôn Sùng Trái Tim Mẹ.

2. Tổ Chức:

            a) Mỗi Giáo Xứ có Đơn Vị là Đoàn

            b) Mỗi Đoàn có Cha Linh Hướng

            c) Đoàn có Ban Chấp Hành gồm: Đoàn Trưởng, Đoàn Phó,
                 Thư Ký, và Thủ Qũy

3. Đoàn Viên:

Là những người đã làm Đơn Gia Nhập, đã qua một tiến trình học hỏi và thực hành Sứ Điệp Fatima, và Tuyên Hứa theo Bản Mẫu của Phong Trào.

4. Danh Sách:

 Các Đoàn Viên sẽ được chuyển tới Văn Phòng Trung Ương Đạo Binh Xanh Việt Nam tại Hoa Kỳ, rồi được gửi về Văn Phòng Trung Ương Thế Giới tại New Jersey, và sau cùng, được đưa sang Fatima để chôn tại nơi Đức Mẹ đã hiện ra năm 1917.

5. Bổn Phận Đoàn Viên:

          a) Mỗi ngày dâng những vất vả hy sinh trong bổn phận của mình để cầu cho phần rỗi các Linh Hồn.

            b) Mỗi ngày, lần một chuỗi 50 và Suy Niệm các Mầu Nhiệm Mân Côi, cầu cho Hoà Bình thế giới.

            c) Mang Áo hay Ảnh Đức Mẹ Carmelo như dấu chỉ đã Tận Hiến cho Mẹ.

            d) Cố gắng giữ trọn các Ngày Thứ Bảy Đầu Tháng: Xưng Tội, Dâng Lễ, Rước Lễ, Lần Chuỗi 50, và Suy Niệm khoảng 15 phút.

6. Sinh Hoạt của Đoàn:

            Tuỳ theo nhu cầu và quyết định của Đoàn. Những sinh hoạt đó có thể là: Họp Đoàn hằng tháng vào ngày giờ nhất định, với Chương Trình Họp Cầu Nguyện theo Thủ Bản; Tổ chức Đọc Kinh Liên Gia hay các Nhóm Nhỏ; Tổ chức các Đêm Canh Thức Đền Tạ ; Tổ chức Tôn Vương Trái Tim Chúa và Khiết Tâm Mẹ tại các Gia Đình…

7. Huy Hiệu, Cờ Đoàn, Đồng Phục:

            a) Huy Hiệu chung của Phong Trào là một hình tròn, nền xanh lam, chung quanh có 3 chữ Latinh trắng: ORBIS UNUS OANS (Thế Giới Hiệp Nhất Cầu Nguyện), giữa có hình hai tay chắp làm thành hình 2 bồ câu hoà bình, quấn quanh với một tràng hạt.
Huy Hiệu Việt Nam thêm vòng chữ bên ngoài: Phong Trào Tông Đồ Fatima Thế Giới, Việt Nam.

            b) Cờ Hiệu: Một mặt mang Tên Phong Trào, có huy hiệu, và Áo Đức Mẹ. Mặt kia có hình Mẹ Fatima, với chữ Tông Đồ Fatima Thế Giới, và tên Đoàn, Giáo Phận.

            c) Đồng phục Nữ: Áo dài trắng, quần dài trắng, huy hiệu đeo ngực trái, và Áo Đức Mẹ quanh cổ. Nam: Áo sơ mi trắng, quần đen, huy hiệu đeo ngực trái, và Áo Đức Mẹ quanh cổ. Khi cần thiết, có thể mang thêm áo vest đậm.

8. Ơn Ích:

            a) Đáp lại Lời Mẹ nhắn như điều kiện cho Nhân Loại cải thiện và đem lại Hoà Bình cho Thế Giới.

            b) Được hưởng muôn vàn Ơn Phúc do việc Lần Chuỗi Mân Côi và mang Áo Đức Mẹ hằng ngày, như Mẹ hứa ban cho đời này, trong giờ Lâm Tử, và cả trong Vinh Quang Đời Sau.

            c) Cùng được hưởng những Ơn Ích do mấy chục triệu Hội Viên trên toàn thế giới cầu nguyện cho.

            d) Tên của mình sẽ được gửi sang tận Fatima và sẽ được chôn gần nơi Mẹ đã hiện ra năm 1917.

            e) Được nhận là Con Thiêng Liêng của Thánh Piô Năm Dấu, và là Thành Viên chính thức của Phong Trào Tân Phúc Âm hoá Thế Giới do Đức Thánh Cha cổ động.

 

Kinh Tận Hiến cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria

Lạy Mẹ Đồng Trinh Vô Nhiễm Tội,

Con là: (đọc thầm tên Thánh, Họ, Đệm, Gọi)

Đến quì trước Tôn Nhan Mẹ / con cảm thẩy mình rất khốn nạn tội lỗi / bất xứng mọi bể / Con thật lòng thống hối ăn năn / quyết chí cải thiện đời sống / để trở nên người con rất nhỏ bé của lòng Đồng Trinh Vô Nhiễm Mẹ.

Vậy lạy Mẹ Yêu Mến / để Mẹ huấn luyện uốn nắn con nên giống Mẹ / từ hôm nay / từ giây phút này:

CON XIN HIẾN DÂNG CHO TRÀI TIM VÔ NHIỄM MẸ TRÓT MÌNH CON / HỒN XÁC TÀI NẢNG / MỌI TƯ TƯỞNG ƯỚC MUỐN / MỌI NGÔN NGỮ HÀNH ĐỘNG TRONG NGOÀI CON.

Xin Mẹ làm chủ điều khiển theo ý Mẹ / Đó là ước muốn của con / nhưng con không muốn nó qua đi như trăm nghìn ước muốn khác / con muốn thực hiện hằng ngày trong nếp sống.

Xin Mẹ ban ơn đặc biệt giúp con luôn hằng ngày sống theo ước muốn đó / để con từ nay lệ thuộc vào Mẹ hoàn toàn / con sống nhưng không phải con sống / chính Mẹ sống trong con / cho Danh Chúa-Mẹ được cả sáng muôn đời. / Amen.


Ban Chấp Hành:   Nhiệm Kỳ 2011 – 2013

  • Đoàn Trưởng:      Vincentê-Maria Nguyễn Đình An       832 – 466 - 1262
  • Phó Ngoại Vụ:      Loui-Maria   Từ Sơn                        832 – 335 - 1492
  • Phó Nội Vụ:         Phaolô-Maria Trần Vinh Quang         281 – 891 - 5163
  • Thư Ký:               Phanxicô X.-Maria Ng Minh Dũng      832 – 692 - 3377
  • Thủ Quỹ:            Anna-Maria Hoàng Thị Hoa              281 – 932 - 4655
  • Ban Phụng Vụ:     Phêrô-Maria Nguyễn Tài                  281 – 932 - 4655
  • Ban Xã Hội:          Maria-Maria Đinh Thị Thu                281 – 794 - 1224

 

Hình Ảnh:

 

 

 

 

 

(Up to 5 photos)

Last Updated on Saturday, 17 November 2012 16:14