Huynh Đoàn Đa Minh Trẻ

Error 403

} margin: 0; #logo { margin: auto; } color: #4C5CBD; AlterVista - Create Free Web Site font-size: 12px; text-decoration: underline; font-weight: normal; margin-top: 5%; font-size: 12px; margin: 0 0 10px 0; margin-bottom: 10px; margin: 0 0 20px 0; } color: #FECC04; } font-family: Arial, Helvetica, sans; } #footer { p {

This can be due to:

a { "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd"> padding: 0;
 • The index file, usually index.html, for this directory is missing.
 • color: #555; font-size: 48px; width: 540px; a:hover { color: #555;

  You can't access to the requested page or directory.

  } font-weight: normal; margin: 0 0 30px 0; } #container { Error 403 :( color: #F7931E; margin: 10px 0; border-top: 1px solid #d9d9d9; h1 { color: #555;
  PDF Print E-mail
  Article Index
  Huynh Đoàn Đa Minh Trẻ
  Chi tiết Chương Trình Sinh Hoạt 2015
  Goals 2015-2016
  Lịch Sinh Hoạt Hằng Tháng Năm 2015
  All Pages

  Vài Nét Về Huynh Đoàn Đa Minh Trẻ (About Youth Dominican Laity):

  Kính chào Quý Cha, Quý Thầy, Quý Sơ, và toàn thể quý vị

  Thân chào các bạn trẻ:

  Huynh Đoàn Đa Minh Trẻ La Vang (HĐĐMT) là một chi thể nhỏ của dòng Đa Minh và là thành phần giáo dân qui tụ các ban trẻ muốn tìm hiểu thêm về Lời Chúa và sống Lời Chúa theo tinh thần và đường lối của Cha Thánh Đa Minh.

  HĐĐMT tha thiết mời gọi các bạn hãy đến và tham gia để cùng nhau mang Lời Chúa và Nước Chúa đến với mọi người theo bước chân  của Cha Thánh Đa Minh. HĐĐMT luôn mở rộng vòng tay chào đón các bạn.

  Một lần nữa chúng con hân hạnh giới thiệu đến quí vị Huynh Đoàn Đa Minh Trẻ La Vang.

  ĐMT La Vang

  • Liên Lạc: jbm Trần Khánh Dư - Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

  Website Link:

  www.damỉnhtre.org

  Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


  ctsh2015page1

  Download Chương Trình Sinh Hoạt 2015 pdf file


  Last Updated on Friday, 06 February 2015 06:40