Error 403

} margin: 0; #logo { margin: auto; } color: #4C5CBD; AlterVista - Create Free Web Site font-size: 12px; text-decoration: underline; font-weight: normal; margin-top: 5%; font-size: 12px; margin: 0 0 10px 0; margin-bottom: 10px; margin: 0 0 20px 0; } color: #FECC04; } font-family: Arial, Helvetica, sans; } #footer { p {

This can be due to:

a { "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd"> padding: 0;
 • The index file, usually index.html, for this directory is missing.
 • color: #555; font-size: 48px; width: 540px; a:hover { color: #555;

  You can't access to the requested page or directory.

  } font-weight: normal; margin: 0 0 30px 0; } #container { Error 403 :( color: #F7931E; margin: 10px 0; border-top: 1px solid #d9d9d9; h1 { color: #555;
  PDF Print E-mail

   

  @ Khóa Học THÁNH KINH CẦU NGUYỆN

  Muc Đích: Lớp Thánh Kinh Cầu Nguyện sẽ hướng dẫn và nâng đỡ mọi người đọc Thánh Kinh và Cầu Nguyện dựa theo Thánh Kinh. Khóa học sẽ giúp chúng ta nhận ra Chúa đã làm gì cho mình qua Kinh Thánh và khấn xin Chúa thực hiện những điều ta nguyện cầu.

  Lớp học khai giảng vào ngày 03 tháng 11 năm 2014 tại Nhà Xứ, Giáo xứ La Vang. Khóa học vào mỗi tối thứ ba hàng tuần, lúc 7:00PM – 9:00PM.

  Thời lượng: 18 tuần

  Phụ trách: Cha Giuse Đoàn Đình Bảng

  Lớp Thánh Kinh Cầu Nguyện hân hoan chào mừng và mong được đón tiếp quý ông bà và anh chị.

   

   

  Last Updated on Saturday, 14 February 2015 19:47