Thánh Lễ Ngày Khai Mạc Đại Hội Thánh Mẫu La Vang kỳ III
Thánh Lễ Ngày Khai Mạc Đại Hội Thánh Mẫu La Vang kỳ III Print
Written by Chau Hoang   
Friday, 23 January 2015 18:41

 

Last Updated on Tuesday, 27 January 2015 13:12