Thánh Lễ Giao Thừa Giáp Ngọ 30-1-2014

Thánh Lễ Giao Thừa Giáp Ngọ 30-1-2014

Thánh Lễ Giao Thừa Giáp Ngọ 30-1-2014 PDF Print E-mail
Friday, 23 January 2015 07:33

GX. Đức Mẹ La Vang

Last Updated on Friday, 30 January 2015 17:01