Thánh Lễ Kỷ Niệm Hôn Phối 28-12-2014

Thánh Lễ Kỷ Niệm Hôn Phối 28-12-2014 PDF Print E-mail
Thursday, 22 January 2015 13:24

GX. Đức Mẹ La Vang

Last Updated on Friday, 30 January 2015 16:59