Thánh Lễ Vọng Phục Sinh ngày 19 tháng 4 năm 2014

Thánh Lễ Vọng Phục Sinh ngày 19 tháng 4 năm 2014

Thánh Lễ Vọng Phục Sinh ngày 19 tháng 4 năm 2014 PDF Print E-mail
Written by Chau Hoang   
Friday, 23 January 2015 07:35

GX. Đức Mẹ La Vang

Last Updated on Friday, 30 January 2015 17:00