Tang Lễ Đức Ông Lê Xuân Thượng

Tang Lễ Đức Ông Lê Xuân Thượng

Tang Lễ Đức Ông Lê Xuân Thượng PDF Print E-mail
Written by Chau Hoang   
Sunday, 25 January 2015 05:43

 

Đức Ông Philippe Lê Xuân Thượng,
Chánh Xứ Giáo Xứ Đức Kitô Ngôi Lời Nhập Thể

ChaThuong3

- Sinh ngày 6 tháng 10 năm 1943 tại Phan Rang, tỉnh Ninh Thuận, Việt Nam.

- Thụ phong Linh Mục ngày 28 tháng 11 năm 1970 tại Manila, Phi Luật Tân.

Đã về Nhà Cha lúc 7:00 giờ sáng, thứ sáu ngày 16 tháng 1 năm 2015 tại nhà xứ, Giáo Xứ Đức Kitô Ngôi Lời Nhập Thể. Hưởng thượng thọ 71 tuổi, 44 năm Linh Mục.

 
Last Updated on Sunday, 25 January 2015 05:55