Thông Báo Giáo Xứ Tuần 15-03-2015 Print E-mail
Saturday, 14 March 2015 20:40

CHƯƠNG TRÌNH PHỤNG VỤ TỪ THÁNG 3 ĐẾN THÁNG 4         

THÁNG  3, 4

 • Lễ Thánh Cả Giuse : Thứ Năm, ngày 19/03.
 • Lễ Truyền Tin: Thứ Tư ngày 25/03
 • LỄ LÁ CHÚA NHẬT: Ngày 29/3/2015

-          Thánh Lễ  Chiều Thứ Bảy 6:00 chiều - Giới trẻ & BGD phụ trách

-          Thánh Lễ 7:30 sáng- CĐ Thành Tâm hát lễ

-          Thánh Lễ 9:00 sáng- CĐ Tri Ân hát lễ

-          Thánh Lễ 10:45 sáng- CĐ La Vang hát lễ

-          Thánh Lễ 6:00 chiều- CĐ TNAS hát lễ

 • Giải Tội Tuần Thánh:

-    Thứ Hai ngày 30/3/2015:  Từ  6:45 pm -  8:00 pm

-    Thứ Ba  ngày 31/3/2015: Từ  6:45 pm-  8:00 pm 

-    Thứ Tư  ngày  1/4/2015: Từ  6:45 pm-  8:00 pm  

 •      TAM NHẬT VƯỢT QUA:
 • Th Năm Tun Thánh, ngày  2/4/2015:  Có hai (2) Thánh Lễ

-    Lễ Thiếu Nhi:  6:00 pm: CĐ Thành Tâm hát lễ                                                                     

-    Lễ Người Lớn:   8:00 pm: CĐ LaVang hát lễ                                                                                             

-    Từ 10:00 pm  -  11:00 pm: Giờ Chầu của giới trẻ- Giới trẻ phụ trách

-    Từ 11:00 pm  -  12:00 am: Giờ Chầu của các ban ngành, đoàn thể, gia tộc- Hội CBMCG phụ trách

 • Thứ Sáu Tuần Thánh Ngày  3/4/2015:

-    6:00 pm – 6:30 pm  Kính Lòng Thương Xót Chúa     

-    6:30 pm – 7:30 pm  Diễn Nguyện Cuộc Khổ Nạn Chúa Giêsu- TNAS phụ trách

-    7:30pm  Nghi Thức Phụng Vụ Tưởng Niêm Cuộc Thương Khó Chúa                              

-    Nghi Thức Hôn Chân Chúa- hướng dẫn giáo dân hôn chân Chúa- Ban Nghi Lễ

-    Rước Lễ và kết thúc Nghi Thức Phụng Vụ

 • Sáng Thứ Bẩy Tuần Thánh: Lúc 9:30am  ngày  4/4/2015

-    Giáo Xứ và Phong Trào Tông Đồ Fatima đi 14 chặng đàng Thánh Giá tại Linh Đài-  Đoàn TĐ Fatima

-    Hôn chân Chúa cho những ai chưa hôn - ( bên trong Nhà Nguyện )

-    Bên Nhà Thờ Lớn: Tập nghi thức cho anh chị em Tân Tòng- Chị Hương

 • Tối Thứ Bẩy Tuần Thánh: Thánh Lễ Vọng Phục Sinh lúc 8 giờ tối ngày 4/4/2015- Trước thánh lễ 20 phút có lần chuỗi Tuần Cửu Nhật Kính Lòng Thương Xót Chúa
 • CHÚA NHẬT: ĐẠI LỄ PHỤC SINH ngày 5/4/2015- Các thánh lễ  giống như ngày Chúa Nhật. Trước các thánh lễ 20 phút có lần chuỗi Tuần Cửu Nhật Kính Lòng Thương Xót Chúa

-          Sau Thánh Lễ 9:00 sáng  sẽ có lượm trứng Phục Sinh cho các em- Đoàn Hướng Đạo phụ trách.

-          Sau Thánh Lễ 10:45 sáng có lượm trứng Phục Sinh cho các em- Đoàn TNTT phụ trách

Văn Phòng giáo xứ kính báo

 

THỰC HIỆN CUỐN KỶ YẾU

Kính thưa quý cụ quý ông bà và anh chị em, để chuẩn bị cho cuốn kỷ yếu 30 năm thành lập Giáo xứ (1986-2016), chúng con đã họp với quý thành viên của quý ban ngành đoàn thế, gia tộc và ca đoàn về những điểm chính để thực hiện cuốn kỷ yếu 30 năm thành lập Giáo xứ Đức Mẹ La Vang.
 

 1. HÌNH NH CHUNG TNG THI QUÝ CHA TIN NHIM

Cha xứ và HĐMV chịu trách nhiệm sắp xếp và thu nhận hình ảnh để thực hiện cuốn kỷ yếu.

 Vậy, nếu trong Giáo xứ quý vị nào có những hình ảnh của Giáo xứ thời của các Cha tiền nhiệm, những hình ảnh như lúc xây dựng một công trình, lễ đầu năm, Bổn Mạng, Giáng Sinh, Phục Sinh, kỷ niệm...Có tính cách chung (nhớ đề đàng sau hay thêm 1 tờ giấy về Dịp lễ, Năm, thời Cha... Xin gửi về Văn Phòng Giáo Xứ, sau khi sử dụng chúng con sẽ trả lại. Đối với Cộng Đoàn Fatima, cha xứ đã xin Cha Quản Nhiệm Đinh Minh Tiên cho lịch sử xây dựng Cộng Đoàn này.
 

 1. HÌNH NH HI ĐOÀN CÔNG GIÁO TIN HÀNH

Mỗi Ban ngành đoàn thể, gia tộc, ca đoàn có tối đa 10 trang để hình và ghi thời điểm thực hiện tấm hình và gửi về văn phòng giáo xứ. Nếu là Chi tộc, xin gửi cho Ông Gia Tộc Trưởng. Hạn chót nộp hình ảnh là 30/06/2015.
 

 1. HÌNH NH QUÝ GIA ĐÌNH

Hội Đồng Mục Vụ sẽ thân mời quý nhiếp ảnh viên họp và xác định ngày giờ để quý gia đình đến chụp hình (tấm hình chung thì không mất tiền, chụp riêng thêm thì tốn tiền). Hạn chót chụp hình là 30 tháng 08/2015. Nếu trong Giáo xứ, có ai biết và muốn phục vụ trong Ban Chụp Hình, xin liên lạc trực tiếp với Ông Nguyễn Tài (281) 932-4655 hay Văn phòng Giáo xứ (281) 999-1672 từ nay cho đến 15/03/2015 để cùng chia phiên chụp hình cho các gia đình. Sau khi ấn định ngày chụp hình, cha xứ sẽ gửi thư về từng gia đình để mời đến chụp hình.
 

 1. QUNG CÁO TRONG CUN K YU

Hội Đồng Tài Chánh sẽ nhận quảng cáo, bảo trợ cho việc thực hiện cuốn Kỷ Yếu này. Vì vậy nếu quý vị thương gia, ân nhân, bảo trợ muốn giúp đỡ cho Giáo Xứ xin liên lạc với các Thành Viên Hội Đồng Tài Chánh.

Vì đây là sự kiện quan trọng đánh dấu một khoảng thời gian dài xây dựng và phát triển giáo xứ do biết bao nhiêu công lao, sức lực của từng người, từng gia đình, hội đoàn công giáo tiến hành. Nên ước mong sự hợp tác của mọi gia đình để có một cuốn kỷ yếu vào dịp kỷ niệm 30 năm thành lập Giáo Xứ 01/01/2016, ĐẸP VÀ CÓ TỪNG GIA ĐÌNH TRONG CUỐN KỶ YẾU NÀY.

Kính báo,

Quý Cha.

 

CHỤP HÌNH TỪNG GIA ĐÌNH ĐỂ THỰC HIỆN CUỐN KỶ YẾU 30 NĂM THÀNH LẬP GIÁO XỨ 1986-2016

Kính thưa quý cụ quý ông bà và anh chị em, tới cuối năm 2015 và đầu năm 2016 giáo xứ chúng ta tổ chức mừng kỷ niệm 30 năm thành lập giáo xứ. Để có được giáo xứ như hôm nay là do sự ghi danh từng gia đình hình thành một giáo xứ. Vì vậy, chúng con dùng 5 tháng, từ tháng 4 đến tháng 8/2015, chuẩn bị kỷ niệm sự kiện quan trọng để đánh dấu 40 năm tỵ nạn và 30 năm thành lập giáo xứ bằng cách mời gọi quý gia đình cùng hy sinh  tham dự việc chụp hình mà giáo xứ tổ chức bắt đầu từ tháng 04/2015 đến tháng 08/2015.

Chúng con sẽ mời trước 1 tháng bằng thư gửi về từng gia đình, xin quý vị điền vào phiếu hồi báo và gửi lại cho giáo xứ bằng mọi hình thức trước thời hạn ấn định 10 ngày để Ban Nhiếp Ảnh tiện việc sắp xếp.

Chúng con đã thành lập được Ban Nhiếp Ảnh. Nếu vì lý do gì xin liên lạc với quý thành viên Ban Nhiếp Ảnh:  Anh Lê Bình (832) 655-4257. Anh Hoàng Châu (832) 531-3218. Anh Đỗ Trường (832) 359-1088. Anh Đinh Lộc (832) 704-9107. Nếu muốn biết thêm chi tiết xin liên lạc với những số phôn trên hoặc Anh Tài (281) 932-4655 hay Văn Phòng Giáo Xứ  trong giờ làm việc (281) 999-1672.

Chúng con sẽ mời theo số Danh Bộ của từng gia đình theo các tháng chụp hình như sau.

 1. 1.Tháng 04/2015 quý gia đình có số Danh Bộ 01 đến 499.
 2. 2.Tháng 05/2015. qúy gia đình có số Danh Bộ từ 500 đế 999.
 3. 3.Tháng 06/2015. quý gia đình có số Danh Bộ từ 1000 đến 1499.
 4. 4.Tháng 07/2015. quý gia đình có số Danh Bộ từ 1500 đến 1999.
 5. 5.Tháng 08/2015. quý gia đình có số Danh Bộ từ 2000 trở lên.

Nếu vì lý do gì không chụp hình được trong thời gian đã sắp xếp, xin cho chúng con biết để tiện việc sắp xếp một ngày khác cho quý gia đình. Hay Ban Nhiếp Ảnh sẽ đến tận nơi cho người yếu đau bệnh tật.

Nếu Gia Đình muốn chụp hình thêm, xin cũng cho biết trước để Ban Nhiếp Ảnh chuẩn bị.

Xin Chúa qua lời bầu cử của Mẹ La vang ban xuống muôn phúc lành trên quý gia đình.

Kính báo

Hội Đồng Mục Vụ

 

THÔNG BÁO CỦA HỘI THÁNH GIUSE

Hàng năm Giáo Hội hoàn vũ dành riêng tháng 3 để kính Thánh Giuse. Chúng tôi trân trọng kính mời quý gia trưởng và vác vị chọn Thánh Giuse là Quan Thầy bầu cử cho cá nhân quý vị và gia đình tham dự cuộc rước Thánh Tượng trước thánh lễ kính lúc 10:45 sáng Chúa Nhật ngày 22/03/2015. Sau Thánh Lễ, xin kính mời quý vị hội viên cũ và mới ở lại ít phút trong phòng Dành Cho Trẻ Nhỏ/ Cry Room để bầu lại Ban Trị Sự của hội
 

THƯ MỜI DỰ LỄ ACIES

Hội Legio- Marie thuộc Đức Maria Mẹ Giáo Hội, Tổng Giáo Phận Gaveston- Houston, Texas, trân trọng kính mời quý Cha, quý Hội Đồng Mục Vụ, Hội Đồng Tài Chánh, quý đoàn thể công giáo tiến hành Giáo Xứ Đức Mẹ La Vang, quý anh chi hội viên hoạt động, hội viên tán trợ, và gia đình đến tham dự Đại Lễ Acies được tổ chức tại Giáo Xứ Đức Mẹ La Vang vào lúc 9 giờ 45 sáng Thứ Bảy ngày 21 tháng 03 năm 2015

THÔNG BÁO CỦA HỘI LEGIO MARIAE

Hội Legio Mariae sẽ họp định kỳ hàng tháng vào lúc 9:00 sáng Chúa Nhật  ngày 22 tháng 3 năm 2015 tại phòng họp bên văn phòng giáo xứ. Kính mời quý anh chị hội viên đến dự họp, mặc đồng phục và tham dự thánh lễ 10:45 sáng.
 

THÔNG BÁO CỦA ĐOÀN TÔNG ĐỒ FATIMA

Đoàn Tông Đồ Fatima đọc kinh tôn vinh Mẹ lúc 5:00 chiều ngày 15/03/2015 tại nhà anh chị Lương/Dung. Xin kính mời quý đoàn viên tham dự.

 

ĐOÀN THIẾU NHI THÁNH THỂ THÔNG BÁO

Đoàn TNTT sẽ tổ chức Sa Mạc “ Chứng Nhân 3” vào ngày 20 đến 22 tháng 03. Thư xin phép đã được gửi về cho quý phụ huynh qua các em Đơàn Sinh. Xin quý phụ huynh điền đơn cho phép con em của quý vị tham dự và gửi lại cho các Huynh Trưởng.

Trân trọng cám ơn.

Đoàn TNTT
 

THÔNG BÁO CỦA HỘI THÁNH GIUSE

Hàng năm Giáo Hội hoàn vũ dành riêng tháng 3 để kính Thánh Giuse. Chúng tôi trân trọng kính mời quý gia trưởng và vác vị chọn Thánh Giuse là Quan Thầy bầu cử cho cá nhân quý vị và gia đình đến tham dự cuộc rước Thánh Tượng trước thánh lễ kính lúc 10:45 sáng Chúa Nhật ngày 22/03/2015. Sau Thánh Lễ, xin kính mời quý vị hội viên cũ và mới ở lại ít phút trong phòng Dành Cho Trẻ Nhỏ/ Cry Room để bầu lại Ban Trị Sự của hội
 

THÔNG BÁO CỦA TRUNG TÂM GIÁO DỤC LA VANG VỀ CHƯƠNG TRÌNH LỚP THÊM SỨC 2 NĂM 2014-2015

Trung tâm Giáo Dục xin kính mời quí vị phụ huynh có con em học sinh đã đậu khóa Thêm Sức đến tham dự phiên họp cuối niên khoá duy nhất để bàn vể những chương trình cuối năm như sau:

1)    Ngày Tĩnh Tâm của người đỡ đầu và các em.

2)    Thánh Lễ Thêm Sức

Sau đây là địa điểm và thời gian của buổi họp:

Địa Điểm: Phòng Hội của Giáo Xứ

Ngày Họp: Chúa Nhật, ngày 29 tháng 3 năm 2015

Thời Gian: 10g30 sáng đến 12g trưa

Khi đến tham dự, Xin quí phụ huynh nhớ mang theo check hoặc tiền mặt $80.00 để đóng Lệ Phí cho chương trình cuối năm. 

Ghi Chú: Nếu quí vị nào chưa nộp bản sao “Chứng Chỉ Rửa Tội & Rước Lễ Lần Đầu” và  lý lịch gia đình và cá nhân của con em mình, xin nhớ đem theo để chúng tôi có đủ thời gian để chuẩn bị hồ sơ và chứng chỉ cho con em của quí vị.

Xin cám ơn,

Trung Tâm Giáo Dục Lavang
 

ĐỌC KINH CHO ÔNG  CỐ NGUYỄN VĂN THANH

Đoàn LMTT, Hội Các Bà Mẹ Công Giáo, và Chi Tộc 7 sẽ đọc kinh cho Ông Cố Giuse Nguyễn Văn Thanh vào lúc 5:00 giờ chiều Chúa Nhật ngày 15 tháng 3 năm 2015 tại Nhà Nguyện bên Linh Đài. Kính mời quý đoàn viên, hội viên tham dự đông đủ và đúng giờ.
 

THÔNG BÁO KHÓA HỌC THĂNG TIẾN HÔN NHÂN GIA ĐÌNH

Chương Trình Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình Houston mở khóa học, giúp hóa giải nhiều vấn nạn trong gia đình. Kính mời quý vị đến tham dự KHÓA THĂNG TIẾN HÔN NHÂN GIA ĐÌNH. Khóa học được sự hướng dẫn bởi linh mục sáng lập Phêrô Chu Quang Minh, Dòng Tên, Tiến Sĩ Tâm Lý; linh mục Giuse Châu xuân Báu, DCCT, và một số linh mục và giáo dân chia sẻ đời sống gia đình. Quý vị sẽ giải đáp được nhiều vấn đề trong gia đình.

Điều kiện tham dự:

- Vợ chồng đã hay sắp cưới mọi lứa tuổi, nên đi cả hai-  Sẽ có người giữ con nhỏ cho quí vị trong thời gian học.                             

- Lệ phí $90/người x 2người = $180 để trả cho địa điểm tổ chức, tài liệu học, ẩm thực trong 3 ngày…

- Ngủ đêm lại xin trả riêng cho DCCT $60/đêm x 2 đêm.

Thời gian học tập :

Từ 06:00 chiều Thứ Sáu ngày 20-03-2015  đến 04:00 pm Chúa Nhật  22-03-2015.                                                              Địa điểm:  Trung Tâm Tĩnh Tâm Đức Mẹ HCG/ DCCT, 3417  W. Little York Rd, Houston - TX - 77091.

Ghi danh :- Xin liên lạc với các anh chị trong Chương Trình Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình mà quý vị quen biết, hoặc các anh chị: HoàngThu 281-384-9904, Rung Nga 832-606-3672, Thự Nguyệt 832-247-5969, Hoàng Thy 281-617-8691.              

Trân trọng thông báo và kính mời. 
 

CÔNG TÁC Y TẾ THIỆN NGUYỆN TẠI VIỆT NAM

Ngày 10 tháng 4 năm 2015 tới đây, Đoàn Y Tế Thiện Nguyện sẽ lên đường về Việt Nam để cùng với văn phòng Bác ái Xã Hội Caritas của các Giáo Phận Mỹ Tho, Cần Thơ, Long Xuyên và Thái Bình khám bệnh, phát thuốc miễn phí và tặng quà cho người nghèo vùng sâu vùng xa. Các bạn trẻ trong nghành y khoa, nhãn khoa, nha khoa và dươc khoa muốn tham dự, xin liên lạc thầy Phó Tế M. Nguyễn Kim Khánh để biết thêm chi tiết.

Đoàn cũng rất hân hoan đón nhận sự giúp đỡ tài chánh của quí mạnh thường quân để mua thuốc, mua quà tặng cho các bệnh nhân. Đoàn sẽ trở về Mỹ vào ngày 19 và ngày 24 tháng 4 năm 2015.