Video Suy niệm cùng với Đức Thánh Cha Phanxicô: 05/03 – 11/03/2015 E-mail
Thursday, 12 March 2015 18:32

• Hãy học làm điều thiện
• Thế gian che mắt chúng ta khiến chúng ta không thấy những nhu cầu của người nghèo
• Câu chuyện Ðức Giêsu tẩy uế Ðền Thờ
• Bỏ rơi không săn sóc thăm viếng cha mẹ già là một tội trọng
• Hãy trở nên đền thờ sống động của Thiên Chúa

VietCatholic News