Audio Chia Sẻ Lời Chúa Lễ Chúa N 1 MC B E-mail
Wednesday, 25 February 2015 06:28

Bài Giảng Lễ Chúa Nhật của Cha Gioan B. Nguyễn Đức Vượng tại Gx. Đức Mẹ La vang

Ngày 22-02-2015