PDF Print E-mail

 

Chầu Thánh Thể (Adoration of the Blessed Sacrament)

 • Thứ Hai - Thứ Sáu (Mon - Fri): 8:30 AM đến 5:30 PM tại nguyện đường Linh Đài Đức Mẹ Lavang
 • Thứ Bảy (Saturday): sau Thánh Lễ 8:30 sáng taị nguyện đường Linh Đài Đức Mẹ Lavang

Giải Tội (Confession)

 • Thứ Hai - Thứ Sáu (Mon - Fri): 15 phút trước Thánh Lễ (15 minutes prior to Mass)
 • Thứ Bảy (Saturday) : 5:30 - 6:00 PM
 • Ngoài ra xin liên lạc với Linh Mục (Please contact Priests for special needs)

Rửa Tội (Baptism)

 • Sau Thánh Lễ 10:45 sáng Chúa Nhật đầu tháng (After the 10:45 AM Mass of the first Sunday)
 • Xin liên lạc văn phòng giáo xứ để lấy đơn (Please contact the Parish Office to pick up the application)

Hôn Phối (Marriage): (Học Giáo Lý Hôn Nhân và Lễ Cưới) (Attend Marriage & Wedding Preparation Sessions)

 • Xin liên lạc với Cha Xứ ít nhất là 4 tháng trước ngày cưới (Please contact the Pastor at least 4 months prior to the wedding day)
 • Xin xem nội quy giáo xứ (Please see the parish's marriage and wedding policy & procedures)

Giáo Lý Tân Tòng (RCIA - The Rite of Christian Initiation of Adults)

 • Xin liên lạc văn phòng giáo xứ (Please contact the Parish Office)

Thăm Bệnh Nhân và Trao Mình Thánh Chúa (Holy Communion to the Sick)

 • Xin liên lạc văn phòng giáo xứ bất cứ khi nào(Please contact the Parish Office anytime when needed)
 • Đặc biệt, vào mỗi thứ Bảy tuần thứ hai trong tháng, Cha Xứ và Ban Xã Hội giáo xứ sẽ thăm viếng và trao Mình Thánh Chúa cho những ai đau yếu, không thể đến nhà thờ thường xuyên được (Especially, every 2nd Saturday of  the month, the pastor and the parish social ministry group will visit and give the Holy Communion to those who are ill and unable to go to church on a regular basis)

Xức Dầu Bệnh Nhân (Anointing of the Sick)

 • Bất cứ lúc nào gia đình có người đau yếu (At any time when there is a sick in the family)

Ghi Danh Gia Nhập Giáo Xứ (Register to Become A Parish Member)

 • Theo Giáo Luật, khi tới cư ngụ một nơi nào, các tính hữu phải ghi danh gia nhập giáo xứ càng sớm càng tốt (According to the Canon Law , when relocating to a new location, catholics must register to join the local parish as soon as possible)
 • Các đôi vợ chồng mới cưới phải ghi danh gia đình Công Giáo riêng (New marriage couples must register as a separate Catholic family)

 • Xin liên lạc văn phòng giáo xứ để lấy đơn (Please contact the Parish Office to obtain the application)